Home >> Festivals >> Khar Brahmo Samaj Maghotsav 2019
Khar Brahmo Samaj - 189th Maghotsav 1425 (B.S.) 2019

The following is the itinerary of the Maghotsav celebration of the Khar Brahmo Samaj.

Location
Khar Brahmo Mandir
C/o Kamla High School
Madhu Park
Dada Nirmaldas Gurbaxani Marg
Khar
Mumbai 400052                       Map
Khar Brahmo Samaj
27th January, 2019
09:00 AM : Bhajan
09:30 AM : Divine Service
Service : Ashish Basu
               Top