Home >> Festivals >> Khar Brahmo Samaj Maghotsav 2019
Krishnanagar Brahmo Samaj - 189th Maghotsav 1425 (B.S.) 2019

The following is the itinerary of the Maghotsav celebration of the Khar Brahmo Samaj.

Location
Krishnanagar Brahmo Samaj
Rabindranath Tahkur Road
Amin Bazar
Krishnanagar, Nadia                       Map
Krishnanagar Brahmo Samaj
16th March, 2019
11:00 AM : Sankirtan & Baitalik
Hymns : Supratim Chakraborty, Koushik De, Tirthankar Basu, Sunil Banga and others
12:00 PM : Divine Service
Service : Tapobrata Brahmachari
Sermon / Nivedan : Arghya Brahmachari
Hymns : Supratim Chakraborty, Koushik De
               Top